รู้จักทักษิณปาล์ม
38 ปีกับความไว้วางใจของเกษตรกรปาล์ม

บริษัท ทักษิณปาล์ม(2521) จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2522 โดยนายบุญชัย พงษ์เภตราด้วยทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท ซึ่งแต่เดิมนายบุญชัย พงษ์เภตรา ได้รับสัมปทานป่าไม้ จากกรมป่าไม้ ที่อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี แต่เนืองจากเป็นผู้ที่มองการณ์ไกล เห็นว่า อนาคตของการทำป่าไม้ไม่ยั่งยึนเนื่องจากเป็นทรัพยากรที่มีแต่จะหมดไป จึงมีความคิดว่าควรจะริเริ่มทำอาชีพเกษตร กรรมเพราะมีเครื่องมือ เครื่องจักรพร้อม และว่างจากกิจการป่าไม้ถึง 6 เดือนต่อปี อีกทั้งพื้นที่ในอำเภอคีรีรัฐนิคมได้ถูกทิ้งให้ว่างเปล่าจึงเลือก ระหว่างสวนปาล์ม 500 ไร่ และได้ขยายมาอย่างต่อเนื่องจน มีพื้นที่ 15,000 ไร่ ปี 2523

เกี่ยวกับทักษิณปาล์ม
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 
คณะผู้บริหาร
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจเกี่ยวกับทักษิณปาล์ม


ผลิตภัณฑ์

พันธุ์ต้นกล้าปาล์มที่จำหน่าย

DAMI ราคา 110 บาท

taksinpalm 3/11/59 16:49 AM Products

ความสูง ปีละ 70 ซม. ขนาดทะลาย ใหญ่กว่า 15 กก. ความยาวทางใบ ค่อนข้างยาว สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลูกได้ดีในที่ลุ่ม ชอบแสงแดด หากมีการจัดการดีจะให้ผลผลิตสูงนิยมปลูกแพร่หลาย

Golden Tenera ราคา 110 บาท

taksinpalm 3/11/59 16:49 AM Products

ความสูง ปีละ 40-50 ซม. ขนาดทะลาย ใหญ่กว่า 15 กก. ความยาวทางใบ ปานกลาง สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปรับตัวได้ดีกับสภาพแวดล้อมที่มีฤดูแล้งนาน90 วัน และให้ผลผลิตสม่ำเสมอตลอดปี

Deli x Nigeria Black ราคา 110 บาท

taksinpalm 3/11/59 16:49 AM Products

ปีละ 60 ซม. ใหญ่กว่า 15 กก. ความยาวทางใบ สั้น สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลูกได้ดีในที่ราบ-ดอนทนแล้งปานกลาง-สูงผลดิบสีดำผลสุกสีแดง

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 081-9684055 หรือ 081-5381717

กิจกรรมกิจกรรมช่วยเหลือสังคม
 • img

  ส่งมอบห้องสมุด รร.วังผักแว่น

  CEO

  ผู้บริหาร บริษัททักษิณปาล์ม (2521) จำกัด เป็นประธานส่งมอบห้องสมุดโรงเรียนบ้าน
  วังผักแว่น หมู่ที่ 8 บ้านวังผักแว่น ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • img

  มอบทุนการศึกษา

  CEO

  มูลนิธิ บุญชัย-อรวรรณ พงษ์เภตรา โดยผู้บริหาร บริษัททักษิณปาล์ม (2521) จำกัด มอบทุนการศึกษาแก่บุตร ธิดา พนักงานบริษัทในเครือ

 • img

  บริจาคเงิน รพ.สุราษฎร์ธานี

  Manager

  มูลนิธิ บุญชัย-อรวรรณ พงษ์เภตรา บริจาคเงิน รพ.สุราษฎร์ธานี เพื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องตรวจประกันสังคม
  กิจกรรมภายใน
 • img

  งานปีใหม่ 2559

  CEO-STAFF

  ทางบริษัทได้จัดงานฉลองขึ้นปีใหม่ 2559 ปาตี้งานวัด เพื่อขอบคุณพนักงานที่ได้ร่วมทำงานมาทั้งปี

 • img

  งานปีใหม่ 2559

  STAFF

  บรรยากาศภายในงานฉลองขึ้นปีใหม่ 2559 ปาตี้งานวัด

 • img

  งานปีใหม่ 2559

  STAFF

  การแสดงในงานฉลองขึ้นปีใหม่ 2559 ปาตี้งานวัด

 • img

  แห่เทียนพรรษา

  CEO

  ผู้บริหาร บริษัททักษิณปาล์ม (2521) จำกัดเข้าร่วมพิธีแห่เทียนพรรษาประจำปี ซึ่งเป็นพิธีสำคัญในวันออกพรรษา

 • img

  ถวายสังฆทานวันออกพรรษา

  CEO

  ในวันออกพรรษา ผู้บริหาร บริษัททักษิณปาล์ม (2521) จำกัด กับพนักงานร่วมกันทำบุญถวายสังฆทาน ณวัดท่าล้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

 • img

  ทำบุญตักบาตรวันตรุษจีน

  CEO

  คณะผู้บริหาร บริษัททักษิณปาล์ม (2521) จำกัด กับพนักงานบริษัทร่วมกันทำบุญตักบาตรในวันตรุษจีน ภายหน้าสำนักงาน


คณะผู้บริหาร

clients Brand
นายบุญชัย พงษ์เภตรา
ผู้ก่อตั้ง

clients Brand
นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ

clients Brand
นายลี ซองไทย
ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการ

clients Brand
นายบดี เชิดวิศวพันธุ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ


The success of our Southern Group of Companies did not come merely overnight, but with constant perseverance and hard work. Little by little at first, but increasing experience we began to develop and secure now our well-established and stable position.
Today we continue to grow unceasingly in way of our business. The diversification of activities is the strongest contribution to the growth and stability of the companies. We take pride in our belief that honesty and responsibility toward our partners and customers are the most important things for us to sustain our business development.


ติดต่อเรา

บริษัท ทักษิณปาล์ม(2521) จำกัด
331 ถนนธราธิบดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ :(077)-200-654-8
โทรสาร :(077) -200-656
E-mail : spc@taksinpalm.com
SURATHANI
331 Tharathipbodi Rd., Tha-kham,
Pun-Phin,Surathani 84130
Tel :(66-77) 200-654-8
Fax:(66-77) 200-656
กรุงเทพฯ
478 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ :(02) 541-4955
โทรสาร :(02) -541-4114-5
BANGKOK
478 RachadaphisekRd., Hauykwang, Bangkok
Tel:(66-2)541-4955
Fax:(66-2) 541-4114-5

Call Us

(077)-200-654-8

Email Address

spc@taksinpalm.com

Office Location

Your Company Office Location

Working Hours

Monday-Friday 8.00-17.00


                                   

ร่วมงานกับเรา

                                   E-mail : spc@taksinpalm.com
                                   โทรศัพท์ :(077)-200-654-8 โทรสาร :(077) -200-656

เลขานุการกรรมการผู้จัดการ

เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา อายุ 20-30 ปี ความสามารถสามารถพูด/เขียน/อ่านภาษาอังกฤษได้ดี/สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft offiel ได้ดี
 • 1 อัตรา

พนักงานธุรการแปลงกรูด

เพศชาย/หญิง วุฒิปวส.-ป.ตรี (สาขาบัญชี/คอมพิวเตอร์) อายุ 20-30 ปี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsofe offiel ได้ดี

 • 1 อัตรา

ช่างซ่อมบำรุง

เพศชาย วุฒิ ปวช.-ปวส.(สาขาช่างกลโรงงานหรือช่างประสบการณ์)อายุ 20-35 ปี สามารถทำงานเชื่อมได้

 • 1 อัตรา

พนักงานในระบบผลิต

เพศชาย วุฒิ ป.6-ม.6 (ทุกสาขา) อายุ 20-35 ปี สามารถทำงานเป็นกะได้


 • 1 อัตรา

                                   

ข่าวสาร